Ayak Analizi ve Kişiye Özel Tabanlık

Normal Ayağın tabanında baş parmağın kökü hizasından, topuğa kadar uzanan bir iç bükey kavis vardır. Bu kavise ayak arkı denir. Ayak arkı vücut ağırlığını taşımak ve bu ağırlığı düzgün bir şekilde tabana dağıtmak için süspansiyon görevi yapar.

Ayak arkının normalden fazla olması ya da az olması ayak ağrılarına yol açacağı gibi, vücudun biomekanik dengesini de bozarak, ayak bileği, diz, kalça gibi eklemlerde de problem oluşturur.

Yürüme Analizi Nedir?
Yürüme Analizi, yürümeyi sağlayan hareket zincirlerinin nasıl olduğuna dair incelemeleri içerir. Bu özelliği ile yürüme analizi, yürüme problemi bulunan hastalarda bu şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlayan bir fizik muayene yöntemidir. Yürüme Analizi, yürüme hareketlerinin sayısal verilerle değerlendirilmesi ve çıkan sayısal değerlerin tanımlanarak yorumlanmasıdır. Normal bir Fizik Tedavi muayenesinde insan yürüyüşünde bulunan aksaklıklar anlaşılmayabilir. Bu tip durumlarda tüm kas gruplarının tek olarak değerlendirilmesi gerekir. Yürüyüş aksaklıklarının tespit ve tedavi edilebilmesi için yapılan Yürüme Analizi hastalar için hayatı önem taşır.

Yürüme Analizi Nasıl Yapılır ?

Yürüme analizi, hastanın basınç sensörlerleri ile donatılmış düz bir platform üzerinde yürütülmesi esasına dayanır.

Basınç sensörleri vasıtasıyla hastanın ayak tabanınından gelen veriler bir bilgisayar ekranında ayak tabanı basınç haritası şeklinde görüntülenir. Yani bir nevi hastanın ayak izi çıkarılmış olur. Bu sayede kişinin basma bozukluğu varsa ortaya çıkarılır.

Basma bozukluğunun derecesine göre özel tabanlıklar verilmelidir. Piyasada seri üretim birçok tabanlık vardır. Ancak bunlar kişinin basma bozukluğu ile birebir örtüşmediğinden çok yararlı olmazlar. Bu tip tabanlıklar gözü bozuk olan birinin seyyar satıcıdan deneyerek gözlük almasına benzer.

En iyi çözüm kişiye özel tabanlık yapılmasıdır.

Yürüme Analizinin Kullanım Amaçları

Yürüyüş patolojilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan Yürüyüş Analizinin belirli kullanım amaçları vardır. Hastanın yürüyüş problemini tam olarak açığa çıkarmak, hastalığın seyri için sayısal ve objektif sonuç elde etmek, hastanın tedavi yöntemini belirlemek, bilimsel ve sayısal araştırma yapılmasını sağlamak, tedavi olanaklarını çoğaltıp diğer tedavi yöntemleri ile karşılaştırma yapmak, Protez ve Ortezlerin hareket zinciri üzerindeki etkisini araştırmak Yürüme Analizinin kullanım amaçlarının en önemlilerindendir.

Düz tabanlık, ayağın içe basması, topuk ağrısı, aşil tendon problemleri, topuk dikeni gibi daha birçok ortopedik rahatsızlık kişiyi güncel hayatta rahatsız edebildiği gibi sportif performansı da olumsuz etkiler.

Bu testin amacı; çeşitli süreçlerden oluşan ortopedik problemleri tespit ederek kişiye özel önerilerde bulunmaktır. Testin sonucunda eğer ihtiyaç varsa kişiye özel tabanlık önerilerek kişinin yaşam kalitesine ve spor performansına olumlu katkıda bulunmaktır. İçe ve dışa basış bozuklukları da yine ayak bileği ve ayak ağrılarına ilerki dönemlerde kireçlenmelere yol açabilmektedir.

Yürüme Analizi ile Neler Tespit Edilebilir?

Her iki ayağın yük dağılımı
Her iki ayağın yüzey genişlikleri
Her iki ayak arasındaki asimetri
Vücut ağırlık merkezi izdüşümünün geometrik pozisyonu
Ayak eksenleri
Yürüme döngüsünün normal olup olmadığı
Vücut asimetrisine bağlı basma bozuklukları (Düz tabanlık, ayağın içe basması, topuk ağrısı, aşil tendon problemleri, topuk dikeni gibi daha birçok ortopedik rahatsızlıklar)
Yürüken ve ayakta dururken ayrı değerlendirme

Basma Bozuklukları Tedavi Edilmezse Nelere Yol Açabilir?

Geçmeyen ayak ağrıları.
Ayak deformiteleri
Nasırlaşmalar.
Erken eklem kireçlenmeleri.
Yaşlılıkta yürüyememe.
Hayat kalitesinde düşüş.

Bayilik Fırsatlarımızdan Yararlanın

Bayimiz olarak, bayiliklerin ayrıcalıklarından ve fırsatlarından yararlanabilirsiniz.
Fırsatlardan yararlanmak ve detaylı bilgi için hemen bizi arayın.

Bayilik İçin